Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna

Pravna podlaga