Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov