Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov