Zahteva za izdajo dovoljenja za prekopavanje in druga dela na javni cesti

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije