Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Mirna