PROGRAMI DELA, POROČILA O DELU IN PORABI SREDSTEV (mandatno obdobje 2014-2018)