Pregled vsebine zabojnikov za komunalne odpadke pri gostinskih obratih

09.10.2019 Občinska u. (Uprava) 251