Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o 3SD OPN Občine Mirna

29.06.2020 Občinska u. (Uprava) 181