Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica, sprejeta stališča do pripomb in predlogov

16.11.2020 Občinska u. (Uprava) 181