SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

1262
116.566,90 EUR
EU projekti, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
99.081,90 EUR
V teku
Povezava
30.06.2023

Podatki o financiranju