Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Anton Mirt
  • član, Zoran Remic
  • Irena Dim
  • član, Damjan Koščak
  • član, Andrej Železnik