Posegi v območju cest - ugotovitve izvedenih inšpekcijskih nadzorov

14. 11. 2023 Skupna občinska uprava o. D. 127