Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 - zbiranje vlog

15. 11. 2023 Elvira Ž. (Uprava) 54