Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

13.05.2019 Občinska u. (Uprava) 247