Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

02.10.2019 Občinska u. (Uprava) 467
02.10.2019
Javni razpisi in javni natečaji
06.11.2019 ob 14:00
obcina@mirna.si