Odlok o proračunu občine Mirna za leto 2012

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva