Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva