Statutarni sklep Občine Mirna

Predpisi, na katere predpis vpliva