Statutarni sklep o Občinskem svetu Občine Mirna

Predpisi, na katere predpis vpliva