Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva