Sklep o popravku Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Predpisi, na katere predpis vpliva